Våra skadeadministratörer utreder och bedömer en skada utifrån gällande villkor och försäkringsavtal.

Vi bistår även försäkringsbolagen med skadeutbetalningar, skaderapporter och analys på lönsamhet på portföljnivå.