Skadeadministration innebär att hela tiden bistå både skadedrabbad och försäkringsbolaget hur och var en skada befinner sig i processen.

För dig som försäkringsgivare är det viktigt med korrekt rapportering kring utbetalning, storlek etc. och som skadedrabbad veta status och när försäkringsersättning kommer att utbetalas.